[embedyt] https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCGCMRQ7Mu–bYZLutMMwMkw[/embedyt]